top of page

《出爐2018》藝術畢業生聯展
<Fresh Trend 2018> Art Graduates Joint Exhibition

出爐.jpg
出爐1.jpg

《出爐2018》藝術畢業生聯展

<Fresh Trend 2018> Art Graduates Joint Exhibition

開幕典禮 Opening Ceremony
日期 Date:21/7/2018(SAT)
時間 Time:5:00p.m.
地點 Venue:Hong Kong City Hall


展覽日期 Exhibition Date:21/7/2018-3/8/2018
展覽地點 Exhibition Venue :Hong Kong City Hall
開放時間 Opening Hours: 21/7 - 2-8p.m.

                                                     22/7-2/8 - 10a.m.-9p.m.

                                                     3/8 - 12noon-4p.m.

 

策展人 Curator
梁兆基 LEUNG Shiu Kee, Eric
  
參展畢業生 Participants
香港中文大學藝術系
Department of Fine Arts, The Chinese University of Hong Kong
鄭栢麟/ 張梓祈/ 江心怡/ 羅詩穎/ 文澤康/ 杜海銓/ 曾天美/ 黃百亨/ 王昱珊/ 鄭天依
CHENG Pak Lun, Lawrence / CHEUNG Tsz Ki / KONG Sum Yi / LAW Sze Wing, Joanne / MAN Chak Hong / TAO Hoi Chuen / TSANG Tammi / WONG Pak Hang / WONG Yuk Shan / ZHENG Tianyi
  
香港浸會大學視覺藝術院
Academy of Visual Arts, Hong Kong Baptist University
陳爾庭/ 趙曉彤/ 蔡錦鳴/ 竺諺民/ 鍾詠珊/ 姚希麟/ 霍情/ 梁凱雅/ 吳星華/ 楊鈺均
CHAN Yi Ting / CHIU Hiu Tung / CHOY Kam Ming / CHUK Yin Man / CHUNG Wing Shan / IU Hei Lun / FOK Ching / LEUNG Hoi Nga, Livy / NG Sing Wa / YEUNG Yuk Kwan
  
香港藝術學院
Hong Kong Art School
區文傑/ 陳靄欣/ 陳茜珩/ 張亦勤/ 馮正權/ 李盈慧/ 龐頌恒/ 黃小玲/ 楊小芳/ 袁錦華
AU Man Kit / CHAN Oi Yan / CHAN Sin Hang / CHEUNG Yick Kan / FUNG Ching Kune, Loiix / Catherine Ying Wai PICKOP / PONG Chung Hang, Ivana / WONG Siu Ling, June / YEUNG Siu Fong / YUEN Kam Wa, Magus
  
內地美院Academies in Mainland China
安添琪/ 姜嘉赫 AN Tianqi / JIANG Jiahe (中央美術學院China Central Academy of Fine Arts)
黃桂華/ 孫羽潔 HUANG Guihua / SUN Yujie (廣州美術學院Guangzhou Academy of Fine Arts) 
何唐冷植HE Tanglengzhi (魯迅美術學院Luxun Academy of Fine Arts)
王亦君/ 張錦歡 WANG Yijun / ZHANG Jinhuan (西安美術學院Xi'an Academy of Fine Arts)
  
國立臺北藝術大學新媒體藝術學系
Department of New Media Art, Taipei National University of the Arts
何韋霆/ 侯思齊/ 林瑜亮/ 劉庭均/ 蔡昉
HO Wei Ting, Cels / HOU Ssu Chi / LIN Yu Liang / LIU Ting Chun / TSAI Fang

bottom of page